Archive for 21 mars, 2014

Varför vill folk legalisera cannabis?

Efter Kalla Faktas inslag om Cannabis förra helgen har det väckts en del intresse i frågan. Det har varit debatter på TV och ett flertal debattartiklar har skrivits av båda sidor. Alla vill till samma lösning, mindre drogrelaterade problem i vårt samhälle. Men det finns olika uppfattningar om vägen dit.

Nolltolerans mot narkotika har nu funnits i Sverige under många år och internationellt kallas det ”War on drugs”. Trots att vi säger nej till droger och sätter in stora insatser från polis med mera så ökar användandet och kryper längre ner i åldrarna. Jag vet inte vad ni tänker men jag tänker att någonstans måste det ha gått fel, systemet vi trott på fungerar inte. Ändå fortsätter politiker med precis samma argument och förslag på lösningar. Hur många fler ska dö innan ni förstår?

Att kriminalisera en missbrukare av droger känns för mig helt fel, särskilt när andra missbruk ses som en sjukdom och inte lagförs blir det fel bara för att det handlar om en substans som samhället generellt ser som ond. Det är inte en polisiär fråga, det är en fråga för vården. Istället för att lägga de enorma summor pengar som läggs varje år på att jaga vuxna brukare kan de pengarna läggas på vård för missbrukare, utbildning och information till alla och för att minska langningen till unga.

Dessutom skulle en legalisering av cannabis ge skatteintäkter som kan hjälpa till med kostnader för vård och utbildning istället för att organiserad brottslighet ska tjäna stora pengar, skattefritt. Det handlar om stora pengar och det är ingen reglerad marknad vilket gör de fritt att slåss om den. Och det gör de, de dödar för den.

Jag, som de flesta av er, vill göra det svårt för unga att få tag i droger och det kan vi göra genom en reglerad legalisering. Ungdomar idag säger att det är lättare att få tag i cannabis än alkohol, det för att alkohol säljs av Systembolaget som har tydliga regler och kontroller över vilka som får köpa.

Cannabis är en drog, droger kan missbrukas som så mycket annat men om man ser till skadorna jämfört med andra droger, både legala och illegala, är det en väldigt mild drog. Att det permanent kan påverka hjärnan negativt vid bruk i unga år är vi alla överens om. Användande i vuxen ålder har väldigt liten skaderisk och de skador som uppstår försvinner om man slutar bruka drogen.

Det handlar om att rädda liv. 2001 avkriminaliserade Portugal allt personligt bruk av droger och dödssiffrorna och användandet har bara sjunkit. Det är fortfarande olagligt med handel av droger men brukarna straffas inte, de får vård. Det är ett bra resultat som visar att vi i Sverige, där dödstalen knappast sjunker, har helt fel tillvägagångssätt.

Sedan har vi den medicinska biten. Det är allmänt känt att cannabis kan ha många olika positiva egenskaper när den används medicinskt och till och med Sverige har läkemedel baserade på cannabis, visserligen mycket svåra att få tag i. Har personligen träffat ett flertal personer som tackar för att de lever idag, och det tackar de cannabis för. Efter mängder av olika läkemedel från sina läkare har de inte blivit bättre men efter att ha provat cannabis har de blivit hjälpta och kunnat komma tillbaka till ett liv, kunna fungera i vardagen. Småsaker som de tidigare inte kunde. Tänk på hur många vi kunde hjälpa om detta blev tillgängligt för de som behövde det.

Till och med Jesus använde sig av cannabis om man ska tro på bibeln, http://www.vice.com/read/did-jesus-perform-his-miracles-with-cannabis-oil.

I början på 1900-talet förbjöd USA alkohol vilket ledde till ökad konsumtion, fler dödsfall och en chans för Al Capone att växa sig stark. Ett starkt tecken på att förbud inte fungerar, man kan inte lagstifta om moral. Förbjudet togs bort 1933 och dödsfallen sjönk till samma nivå som innan förbudet.

Det handlar om människoliv, personer som du och jag, dina nära och kära. Vi måste öppna ögonen att förbudet inte fungerar och om vi ser över Atlanten där gängen ständigt krigar om droger och polisen ger sig in i leken har vi andra dödsorsaker än själva drogen. Förbudet skadar fler än drogen i sig.

Detta är några av anledningarna till varför jag vill ha en legalisering av cannabis. Vad tycker du?

End the war on drugs

————————————————

För er som vill fördjupa er mer i frågan kan klicka på följande länkar:

Harvard‘s studie om att kognition och intelligens inte påverkas av tungt cannabisbruk – http://news.harvard.edu/gazette/2001/10.11/marijuana.html

En grupp poliser i USA som vill ta bort förbjudet, Law Enforcement Against Prohibition, LEAP – https://www.youtube.com/watch?v=CeU-nlcjvxE

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL om att det inte påverkar IQ –
http://www.cmaj.ca/content/166/7/887.full?maxtoshow…

I Portugal har man sedan 2001 tagit bort straff, dödstalen har sjunkit till 10 fall 2011 – http://www.emcdda.europa.eu/publi…/country-overviews/pt…

I Sverige är dödsantalet samma år (2011) mellan 239 och 523, beroende på vilken statistik en vill använda sig av –
http://www.emcdda.europa.eu/publi…/country-overviews/se…
http://www.accentmagasin.se/…/okad-narkotikadodlighet…/

Missbruket har halverats i Portugal sedan lagarna ändrades 2001 – http://www.forbes.com/…/ten-years-after…/

Det talar för sig självt.